KENYATAAN MEDIA MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA :PELAKSANAAN LANGKAH SEGERA KEARAH KESEJAHTERAAN GURU.

 بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Kementerian Pendididkan Malaysia (KPM) akan terus mendukung dan memberikan tumpuan kepada tujuh teras utama dalam hasrat melahirkan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera.

Jesteru, dalam teras kelima yang memfokuskan kepada isu kebajikan termasuk tekanan yang dihadapi oleh para guru, KPM bersetuju untuk melaksanakan langkah segera, hasil daripada laporan awal yang diterima, seperti berikut:


Previous Post Next Post